Omgaan met de reactie van anderen

Je zegt nee en de ander reageert…wat doe je?

Jij hebt je grens aangegeven, maar de ander blijft doorgaan met datgene wat je hebt aangegeven niet te willen. Hoe ga je nou om niet die reactie van de ander?